Categorieën ARC18 Awards


ARC18 Oeuvre Award
Wordt door de redactie van de Architect jaarlijks toegekend aan een persoon die een blijvende bijdrage levert aan de verbetering van de gebouwde omgeving.

ARC18 Architectuur Award
Wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid in de ruimste zin van het woord op innovatieve wijze combineren met verrassende architectuur.

ARC18 Detail Award
Bekroont architectonisch uitdagende, reeds voltooide projecten die zich onderscheiden door innovatieve details binnen een samenhangend totaalconcept.

ARC18 Development Award
Wil de inzet van excellente architectuur in commerciële projectontwikkeling bekronen. Ze wil de dialoog tussen projectontwikkelaar en architect aanmoedigen om tot een hoogwaardig kwalitatief gebouwde omgeving te komen.

ARC18 Innovatie Award
Wil het draagvlak voor innovatie versterken en experiment en vernieuwing stimuleren. Criteria zijn creativiteit, functionaliteit en toekomstbestendigheid.

ARC18 Interieur Award
Wil de werelden van ontwerp, opdrachtgeverschap en productvormgeving dichter bij elkaar brengen en bekroont het interieurproject dat het meest optimaal inspeelt op de wensen en behoeften van gebruikers.

ARC18 Jong Talent Award
Wordt uitgereikt aan een veelbelovende jonge ontwerper onder de 35 jaar, met een vernieuwende visie op vakgebied, samenleving en ontwerp, én met een buitengewone bijdrage aan het beroep.

ARC18 Meubel Award
Richt zich op de werkomgeving en de veranderingen in gebruik die hierin plaats vinden. Doel is het aanmoedigen van innovatie en het maken van meubels die hun weg vinden naarr de werkomgeving.

Bekijk alle inzendingen voor de ARC18 Awards >