ARC18 Development Award


     
                   

Een initiatief van RED Company en de Architect

De ARC18 Development Award is de prijs voor het best ontwikkelde architectuurproject van 2017/2018. Het betreft projecten die gezamenlijk worden ingediend door de architect en de ontwikkelaar.
Doel van de prijs is het bevorderen van de inzet van excellente architectuur in commerciële projectontwikkeling. De Award wil de tevens de dialoog tussen projectontwikkelaar en architect bevorderen om zo een hoogwaardig kwalitatief gebouwde omgeving na te streven.


Winnaar ARC18 Development Award
Kaaspakhuis Gouda door White House Development en Mei architects >


Inzendingen 2018
Bekijk de inzendingen voor ARC18 Development >

Wanneer kun je meedoen

Ieder project wordt aangedragen door een combinatie van ontwikkelaar en architect. Het project moet zijn opgeleverd tussen 1 januari 2017 en 31 juli 2018. Het project dient een voorbeeld te zijn van excellente architectuur die wordt ingezet om tot een succesvolle projectontwikkeling te komen.
Naast hoge architectonische kwaliteiten, dient het project ook zakelijk een succes te zijn. Het project mag dus niet verlieslijdend zijn. De prijs is nadrukkelijk bedoeld voor projecten die voldoen aan zowel een hoge architectonische kwaliteit als een zakelijk succes.
Projecten waarbij sprake is van een Publiek Private Samenwerking (PPS) of projecten waarbij een consortium van marktpartijen een project voor de overheid ontwikkelt, ontwerpt en realiseert, zijn uitgesloten van deelname.

Wat wordt van je gevraagd

De inzending dient te bestaan uit de volgende bescheiden:

  • Doelstellingen, programma & technische eisen van het project
  • Aanpak en samenwerking waarin duidelijk wordt uitgelegd welke relatie bestaat tussen de architectuur en de projectontwikkelingsstrategie
  • Omschrijving van architectuur van het project in woord en beeld (organisatie, materialisatie, detaillering, opstanden)
  • Omschrijving van de projectontwikkeling van het project in woord en beeld (organisatie, opdrachtgever, partners, klant, belegger etc.).

Ontwikkelaar en architect dienen gezamenlijk in te zenden en te beargumenteren waarom dit in hun ogen een geslaagde ontwerp en ontwikkeling is geworden.

Hoe kun je inzenden? (gesloten)

Voor 1 september 2018 kunnen ontwikkelingsprojecten worden ingediend via het inzendformulier dat je hier vindt: www.dearchitect.nl/plaats-project. Deelname staat open voor combinaties van architect(en) en ontwikkelaar(s). De projecten worden beoordeeld door een jury onder leiding van Jeroen van Schooten.Deelname is gratis.