Edzo Bindels, West 8  

Voorzitter

Edzo Bindels is stedenbouwkundige en sinds 1999 partner en directeur van West 8. Bindels heeft in de afgelopen twee decennia een groot oeuvre van bekroonde, gerealiseerde projecten opgebouwd in binnen- en buitenland. Met een strategische benadering van de transformatie van het stedelijk domein, werkt hij schaaloverschrijdend - zowel als ontwerper van openbare ruimtes en landschappen, als in supervisierol voor het stedelijk domein en architectuur. 

 

Vincent Peters, Posadmaxwan  

Jong Talent

Vincent Peters is landschapsarchitect en projectleider bij PosadMaxwan. Hier onderzoekt hij de urgente opgaven van de stad van vandaag middels concrete ruimtelijke ontwerpen. In 2018 werd hij genomineerd voor de Archiprix Nederland en met zijn werk over de impact van energieproductie op onze leefomgeving is hij spreker geweest op verschillende symposia. Daarnaast viel zijn inzending voor Productive Rotterdam in de prijzen bij EUROPAN15.

Anne Seghers, Ruimtevolk 

Reflectie en onderzoek 

Anne Seghers is stedenbouwkundige en werkt sinds 2017 als ruimtelijk strateeg en projectleider bij RUIMTEVOLK. In haar werk staat een onderzoekende houding en een scherpe analytische blik centraal. In 2007 studeerde Anne af aan de TU in Eindhoven. Met haar afstudeerproject won ze de tweede prijs bij de Archiprix 2008. Afgelopen jaar zat Anne zowel in het winnend team van de prijsvraag Panorama Lokaal (Tilburg-Noord) als van de EO Wijersprijsvraag 2019-2020.  

Rosalie de Boer, Synchroon  

Opdrachtgever

Rosalie de Boer (1974) Master Medische Biologie én City Developer. Passies: gelukkig wonen, ruimtelijke ontwikkeling en de stad. Werkte 10 jaar bij woningcorporatie Ymere. Eerst als manager Student & Wonen, later als conceptontwikkelaar. Bij BPD werkte ze aan de Binckhorst en nieuwe woonconcepten voor stadsgezinnen. Bij Synchroon werkt ze sinds 2020 met bewoners, corporaties en gemeenten aan duurzame, veerkrachtige wijken en een goed buurtleven. 

Afke Laarakker

Secretaris

Afke Laarakker werkt sinds 2018 als vakredacteur bij de Architect. In 2015 studeerde Afke af in architectuur aan de TU Delft. Voor haar afstudeerproject binnen de richting public building/ border conditions kreeg ze een eervolle vermelding. Voordat ze bij de Architect begon liep ze stage in Mexico-Stad bij Tatiana Bilbao en werkte Onix NL. Bij de Rietveld Academie nam ze deel in een onderzoeksproject naar kunst en publieke ruimte.