Categorieën ARC20 Awards

 

 

ARC20 Architectuur Award
De ARC20 Architectuur Award wordt toegekend aan recent gerealiseerde projecten die hoge prestaties op het gebied van duurzaamheid in de ruimste zin van het woord op innovatieve wijze combineren met een verrassende architectuur.

ARC20 Stedenbouw Award
De ARC20 Stedenbouw Award wil professioneel stedenbouwkundig werk stimuleren en onder de aandacht brengen. Met de Award willen we stedenbouwkundigen belonen die enkele van de meest urgente kwesties van deze tijd aanpakken, van bevolkingsgroei en woningnood tot milieuproblemen en klimaatverandering.

ARC20 Interieur Award
Deze prijs wordt uitgereikt aan een in Nederland of België gerealiseerd interieurproject dat zich onderscheidt door een geslaagde synthese van gebruik, techniek en esthetiek.

ARC20 Meubel Award
De ARC20 Meubel Award richt zich op meubelen voor de home, hospitality en office omgeving. Doel van deze designprijs is het stimuleren van duurzame en kwalitatieve producten voor deze sectoren.

ARC20 Detail Award
De ARC20 Detail Award bekroont architectonisch uitdagende, reeds voltooide projecten die zich onderscheiden door innovatieve details binnen een samenhangend totaal concept.

ARC20 Innovatie Award
Met de ARC20 Innovatie Award willen de uitschrijvers veelbelovende ideeën, producten en processen stimuleren die vernieuwend én haalbaar zijn binnen de huidige opgave van bouwen en architectuur.

ARC20 Jong Talent Award
De ARC20 Jong talent Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een veelbelovende jonge ontwerper onder de 35 jaar. Hij/zij onderscheidt zich door een vernieuwende visie op vakgebied, samenleving en ontwerp, én een buitengewone bijdrage aan de eerste fase van hun beroepsuitoefening.

ARC20 Oeuvre Award
De ARC20 Oeuvre Award wordt door de redactie van de Architect jaarlijks toegekend aan een persoon die een blijvende en vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de gebouwde omgeving.