Lyongo Juliana

voorzitter
 

Lyongo Juliana begon zijn opleiding architectuur aan de Pensylvania State University en heeft dat voorgezet bij de afdeling bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voor Lyongo gaat architectuur niet alleen over het mooier en in balans maken van locaties, maar ook om het creëren van een beleving voor mensen. Hij is de afgelopen 25 jaar zowel in Nederland als in het Caribisch Gebied werkzaam geweest. Zijn werk in Nederland richt zich de afgelopen jaren op een ‘meer diverse en inclusieve stedenbouw en architectuur’.

Gus Tielens 

 

Gus Tielens is architect, opgeleid aan de TU Berlijn en de TU Delft. In 2001 richtte zij samen met Mike Korth Korth Tielens Architecten in Amsterdam op. Het bureau is werkzaam in architectuur, publieke ruimte en infrastructuur. Het bureau ontving diverse prijzen voor hun werk. Naast het bureau is zij verbonden aan verschillende architectuur- en kunstopleidingen en maakt zij deel uit van architectuurjury's en kwaliteitsteams.

Jolijn Valk 

 

Jolijn Valk is sinds 2013 mede oprichter en architect - directeur van Urban Echoes. Het bureau ontwerpt architectuur en publieke ruimtes en streeft naar ontwerpen met gelaagdheid, waar de gebruiker en de context in het heden, verleden en de toekomst het uitgangspunt zijn. Naast het bureau is Jolijn architect - lid van de CRK in Amersfoort en Almere, neemt deel in diverse
architectuurjury’s en is gastdocent bij verschillende architectuuropleidingen. Sinds juli 2021 is Jolijn voorzitter van de BNA.

Lonneke Zuijdwijk

 

Lonneke Zuijdwijk is als ontwikkelaar, zowel commercieel als vanuit een corporatie, al ruim 20 jaar betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen in Nederland. Voor haar is het belangrijk om bij ontwikkelingen altijd een integrale verbinding te maken tussen het sociale, ruim telijke en natuurlijke domein resulterend in een gezonde leefomgeving. Zij is in haar rol van directeur Heijmans Vastgoed verantwoordelijk voor de regio Zuidwest.

 

Merel Pit 

Secretaris

Merel Pit is sinds januari 2021 hoofdredacteur van de Architect. Daarmee is ze terug op haar ‘oude nest’ waar ze in 2008 haar carrière als vakredacteur in de architectuurjournalistiek begon. Terwijl ze aan de TU Eindhoven is afgestudeerd als architect, heeft ze nooit als zodanig gewerkt. In plaats daarvan heeft ze zich ontwikkeld in het maken van journalistieke producties.