Jury Detail Award
                

                    

           
Een initiatief van KUBUS en de Architect

 

Patrick Koschuch (voorzitter) 
Oprichter en eigenaar van het Koschuch Architects

Koschuch Architects is een bureau dat werkt op het gebied van architectuur, stedenbouw en onderzoek. In 2012 was Patrick medeoprichter van van Dongen-Koschuch Architects and Planners, waaraan hij tot 2018 als partner was verbonden. De afgelopen jaren werkte hij aan de woontorens Boston & Seattle in Rotterdam, theater de Kampanje in Den Helder, Poppodium Grenswerk in Venlo, het Speelhuis Helmond en het Musis Sacrum in Arnhem. Deze werken zijn bekroond met onder meer de NRP Gulden Feniks 2018, de Heuvelinkprijs 2018, BNA Beste Gebouw van het Jaar (categorie Identiteit en Icoonwaarde) 2018 en de Arie Keppler prijs 2016.

Met zijn huidige bureau realiseert hij gebouwen die een toegevoegde waarde bieden voor de gebruikers en de omgeving en die daarmee verder gaan dan het maken van iconische gebaren. Vanuit die houding zoekt hij naar vernieuwing in concept, materialiteit en detaillering en/of programmering. Dat levert herkenbare, tijdloze architectuur op met een sterk eigen identiteit.

“Gebouwen zijn de kinderen van hun context; de fysieke, sociale en economische context vormt voor ons het vertrekpunt van elk gebouw dat we ontwerpen. Wij hanteren niet één stijl, maar werken altijd vanuit de overtuiging dat rationaliteit en uitbundigheid elkaar versterken en uitmonden in een gebouw dat de oorspronkelijke briefing overstijgt”.

Patrick Koschuch